این نشانی به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده است. مسئول تارنما می تواند جهت رفع مسدودیت به نشانی internet.ir مراجعه نموده و از طریق درگاه رسیدگی به درخواست های رفع فیلتر، تقاضای خود را مطرح و پیگیری نماید.

 با سپاس | واحد تارنماهای كاربرمحور / دبيرخانه كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه